Masennus ja riippuvuudet Suomessa

Haitallinen mielenterveysongelmiin johtava riippuvuus voi syntyä lähes mitä tahansa ainetta, asiaa tai toimintaa kohtaan, josta voi saada hetkellistä mielihyvää. Riippuvuutta aiheuttavia aineita ja asioita ovat muun muassa laihduttaminen, alkoholi, tupakkaa, huumeet, syöminen, ostaminen, reseptilääkkeet ja uhkapelit. Suomessa eniten riippuvuutta aiheuttavat alkoholi, tupakka ja huumeet.

Mikä on riippuvuus?

Riippuvuussuhteessa elävä henkilö käyttää erityisen runsaasti aikaa siihen, että voi käyttää aineita tai tehdä asioita, joihin hän on koukuttunut ja jotka tuottavat hänelle mielihyvää. Riippuvainen henkilö ei tunnista toiminnastaan itselleen koituvia haittoja ja vaaratekijöitä, joita kuitenkin on monia.

Jos riippuvuutta aiheuttaneita asioita ei ole saatavilla, saattaa henkilö alkaa kärsimään vieroitusoireista. Riippuvainen henkilö kuitenkin ylläpitää riippuvuussuhdettaan alkoholiin, huumeisiin tai vaikkapa uhkapelaamiseen niiden aiheuttamista haitoista huolimatta eikä koe tarvetta hakeutua riippuvuutensa takia hoitoon. Kaikki riippuvuudet rajoittavat elämää ja haittaavat elämänlaatua.

Riippuvuuden keskeiset haitat

Riippuvuus aiheuttaa usein sosiaalisia, terveydellisiä ja taloudellisia ongelmia. Addiktoitunut henkilö saattaa pilata sosiaaliset suhteensa, vaarantaa terveytensä ja joutua taloudelliseen ahdinkoon riippuvuutensa vuoksi. Sosiaaliset suhteet, terveys ja taloudellinen vakaus ovat hyvinvoinnin pohja. Kun tämä pohja putoaa, riippuvainen henkilö jatkaa riippuvuutensa ruokkimista ja lopulta riippuvuus saattaa alkaa hallita koko elämää ja omaa arkea aamusta iltaan.

Riippuvuuden voimakkuus vaihtelee eriasteisesti. Jotkut henkilöt voivat elää riippuvuudestaan huolimatta täysin normaalia elämää, kun taas toisilla riippuvuus kontrolloi koko elämää. Pitkäaikainen riippuvuus voi kroonistua, jolloin sen hoito on erityisen hankalaa.

Riippuvuuden negatiiviset vaikutukset mielenterveyteen

Riippuvuuksilla on monia kielteisiä vaikutuksia mielenterveyteen ja henkiseen hyvinvointiin. Esimerkiksi riippuvuutta aiheuttavien päihteiden, kuten huumeiden ja alkoholin liikakäyttö, voivat saada aikaan erilaisia masennusoireita. Lieviä masennusoireita vakavampia ovat oireet, jotka johtavat toimintakyvyttömyyteen ja passivoitumiseen.

Toimintakyvytön henkilö ei kykene etenemään opinnoissaan, tekemään töitä, hoitamaan perhettään tai nauttimaan harrastuksistaan. Jopa arkiset asiat suihkusta kaupassa käyntiin saattavat vaikeutua. Toimintakyvyttömän henkilön vaarana on entistä suurempi riippuvuutta aiheuttavien aineiden käyttö tai holtiton riippuvuutta aiheuttavien asioiden tekeminen. Masentunut henkilö saattaa eristäytyä läheisistään ja vältellä sosiaalisia tilanteita, jolloin lähipiirillä ei välttämättä ole todellista tietoa siitä, kuinka addiktoitunut henkilö todellisuudessa on. Riippuvuus on helppo salata ja riippuvuutta on usein vaikea tunnistaa. Sitä on myös vaikea ottaa puheeksi, koska riippuvuuksiin liittyy usein häpeää.

Riippuvainen henkilö valehtelee, manipuloi, vähättelee riippuvuuttaan ja salaa toimintansa muilta. Mukaan saattaa myös tulla rikollinen toiminta, jos esimerkiksi riippuvuutta aiheuttaviin päihteisiin ei ole varaa ilman varastamista. Riippuvuus hallitsee koko elämää ja saattaa alkaa lopulta tuntumaan täysin hallitsemattomalta. Mielenterveysongelmat saattavat pahimmillaan johtaa itsetuhoisiin ajatuksiin ja tekoihin, joista vakavin on itsemurhan ajattelu ja suunnittelu.

Masennuksen ja riippuvuuden välinen yhteys

On vaikea arvioida kumpi kehittyy ensin, riippuvuus vai masennus, koska samojen biologisten riskitekijöiden on todettu vaikuttavan kummankin kehittymiseen. Biologisilla riskitekijöillä selittyy ainakin osittain masennuksen ja riippuvuuden samanaikaisuus eli se, että henkilö on samaan aikaan masentunut ja riippuvainen esimerkiksi päihteistä. Masennusta ja riippuvuuksia hoidetaankin usein yhtä aikaa. Useassa suomalaisessa kunnassa mielenterveyspalvelut ja päihdetyö on yhdistetty. Tavoitteena on yhteistyön avulla ennaltaehkäistä ja tunnistaa ongelmien synty ja syyt.

Eroon riippuvuudesta ja masennuksesta?

Riippuvuudesta eroon pääseminen vaatii ennen kaikkea aitoa halua tunnustaa oma addiktionsa ja lopettaa riippuvuutta aiheuttaneen aineen käyttö tai toiminnan tekeminen. Kuten aiemmin mainittiin, lopettaminen ei kuitenkaan ole helppoa. Se ei ole helppoa, mutta se on mahdollista erilaisten hoitokeinojen avulla. Suomessa hoidon mahdollistaa kuntien sosiaali- ja terveydenhuolto.

Kansanterveyden näkökulmasta mielenterveysongelmilla on suuri merkitys. Masennus tai riippuvuudet koettelevat merkittävää osaa suomalaisista ja hoitokulut ovat suuret. Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn, aikaiseen tunnistamiseen ja asianmukaiseen hoitoon on olemassa päihdeklinikoita, kuntoutuskeskuksia, tukiryhmiä ja terapiaa. Hoitomuotoina käytetään muun muassa avohoitoa, vieroitusta ja pitkäaikaista kuntoutusta. Kaikki nämä hoitomuodot toteuttavat moniammatilliset työryhmät sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Suomalaisissa päihdetyö- ja mielenterveysohjelmissa painottuukin tällä hetkellä masennuksen ja päihdeongelmien ennaltaehkäisy sekä oireiden nopea tunnistaminen. Mielenterveyteen ja riippuvuuksiin liittyvien hoitojen saamiseksi arvioidaan ensin hoidon todellinen tarve. Kun tarve on arvioitu, valitaan sopiva hoitomuoto. Masennuksen ja riippuvuuksien tunnistaminen ja hoito on kehittynyt Suomessa viime vuosina. Erityisesti nuorison mielenterveysongelmiin ja riippuvuuksiin on keskitytty entistä enemmän.