Rahapelilainsäädäntö Suomessa

Rahapelien säätelyllä on Suomessa pitkä historia, sillä rahapelaaminen on ollut säädeltyä aina vuodesta 1938 lähtien. Veikkaus Oy, Raha-automaattiyhdistys ja Fintoto Oy muodostivat kolmikantaisen valtion monopolin siihen asti kunnes ne yhdistettiin yhdeksi rahapeliyhdistykseksi (Veikkaus Oy). Laillista rahapelitoimintaa valvoo ja organisoi tällä hetkellä siis Veikkaus Oy, jolla on monopoliasema erilaisten rahapelien tarjoajana. Tällä hetkellä ulkomaisia rahapelipalveluiden tuottajia ei päästetä suomalaisille uhkapelimarkkinoille ollenkaan eikä niille myönnetä toimilupia Suomessa. Euroopan komissio kehotti vuonna 2010 Suomea avaamaan rahapelimarkkinansa ulkomaiselle kilpailulle, mutta Suomi päätti siitä huolimatta ylläpitää Veikkaus Oy:n monopolin. Nykyisellään kansallinen rahapelilainsäädäntö säätelee tarkasti kaikkea kasino- ja rahapelitoimintaa Suomessa.

Rahapelilainsäädäntö

Arpajaislaki (1047/2001) säätelee rahapelitoimintaa Suomessa. Rahapelin määritelmän täyttävät kaikki pelit, joista on mahdollista voittaa rahaa. Rahapelirikos tarkoittaa esimerkiksi rahapelitoiminnan luvatonta harjoittamista, luvatonta myyntiä sekä arpojen tai vedonlyöntikuponkien välittämistä ilman toimilupaa. Rahapelilainsäädäntö sääntelee pelisääntöjä.

Huomionarvoista on, että suomalainen rahapelilainsäädäntö koskee vain Suomen rajojen sisällä toimivia rahapelien, arpajaisten, vedonlyöntien ja kasinopelien tarjoajia. Veikkauksen tarjoamat tuotteet ja palvelut ovat rahapelilainsäädännössä säännelty ainoiksi laillisiksi vedonlyönnin välineiksi.

Laki ei kuitenkaan kiellä suomalaisia pelaajia ja vedonlyöjiä käyttämästä ulkomaisia rahapelisivustoja. Tiukat säädökset sen sijaan kieltävät ulkomaisia palveluntarjoajia mainostamasta tuotteitaan ja palveluitaan suomalaisille pelaajille. Markkinointikiellosta huolimatta ulkomaisilla palveluntarjoajilla on mahdollisuus markkinoida pelejään sivustoilla, joiden palvelimet sijaitsevat Suomen ulkopuolella tai ne voivat mainostaa itseään Suomessa näkyvillä, mutta ulkomailta toimivilla televisiokanavilla.

Monet suomalaiset palveluntarjoajat, kuten virtuaalikasinot, ovat rekisteröityneet ulkomaille, koska monissa muissa Euroopan unionin maissa pääsy paikallisille rahapelimarkkinoille on avointa ja niiden on mahdollista kilpailla erilaisten markkinointitempausten avulla, jotka kotimaassa ovat kiellettyjä.

Kotimaiset toimijat saavat markkinoida palveluitaan, mutta markkinointi on tiukasti säädeltyä. Rahapelaamista ei saa mainostaa runsasta pelaamista ihannoivasti tai kohtuullista pelaamista väheksyvästi. Mainonta alaikäisille on myös kiellettyä. Lisäksi kaikista koukuttavimpia pelejä, joiden pelaamiseen sisältyy suuri riski tai haitta, ei saa mainostaa muualla kuin laillisissa pelipaikoissa. Sanktiona vääränlaiselle mainonnalle on uhkasakko ja markkinointikielto.

Rahapelilainsäädännon tavoitteet

Rahapelilainsäädännön tavoitteena on taata rahapeleihin osallistuvien yksilöiden oikeusturva, pyrkiä estämään rahapelaamiseen liittyvät väärinkäytökset ja ehkäisemään rahapeleihin osallistumisesta aiheutuvia moninaisia haittoja, jotka vaikuttavat sekä terveyteen että talouteen. Lisäksi keskeinen rahapelilainsäädäntöön liittyvä tavoite on se, että pelaamisesta syntyvät voitot pystytään pitämään kotimaassa. Nykyinen rahapelilainsäädäntö valvoo tiukasti myös sitä, että rahapelitoimintaan ei liity petosta tai järjestäytynyttä rikollisuutta.

Lailliset pelipaikat

Lailliset peliautomaatit löytyvät muun muassa huoltoasemilta, tavarataloista, ravintoloista sekä pelisaleilta – siis lähes kaikkialta, missä ihmiset tekevät päivittäisiä askareitaan. Perinteisten kolikkopelien suosion on kuitenkin syrjäyttänyt digitaaliset virtuaalipelit.

Ensimmäiset pelaajat aloittivat verkossa jo 1990-luvulla ensimmäisten virtuaalikasinoiden ja pokerisivustojen tullessa avoimiksi pelaajille. Verkosta löytyy suuri pelitarjonta sekä laajemmat peliedut, koska virtuaalisesti toimivia yrityksiä on paljon ja pelaajamäärät ovat korkeita. Tähän muutokseen on herätty ja nyt laillisia pelejä tarjotaan sekä internetissä että mobiilisovelluksissa. Raha-automaattiyhdistyksen ja Veikkauksen pelitilit on liitetty verkossa yhteiseksi pelisaliksi. Euroopan Unionin ja ETA:n alueella toimivia virtuaalipelien tarjoajia valvotaan tarkasti.

Laissa on säädelty, että kaikkia rahapelejä koskee 18 vuoden alaikäraja. Pelitoimipisteiden henkilökunta on velvoitettu valvomaan, etteivät alle 18-vuotiaat pelaa rahapelejä. Valvontavastuu kuuluu rahapeliyhtiöille ja pelejä myyville elinkeinonharjoittajille, joilla on rikosoikeudellinen vastuu, mikäli ikärajoja laiminlyödään. Nuorten pelaaminen on vähentynyt runsaasti tai se on siirtynyt virtuaalimaailmaan. Ulkomaiset virtuaalipeliyhtiöt huolehtivat puutteellisesti ikärajojen noudattamisesta.

Rahapelien tuotot

Suomessa rahapeleistä saatu tuotto käytetään yleishyödyllisesti sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan tukemiseen. Valtio tai yritykset eivät siis saa rahapelaamisesta syntyviä voittoja itselleen. Rahapelilainsäädännön yksi tärkeimmistä kulmakivistä onkin siis se, että syntyneet tuotot jaetaan avustuksina hyväntekeväisyyteen. Tuotto jaetaan urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen, nuorisotyön, terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin, hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen.

Rahapeliainsäädännön tulevaisuus

On epätodennäköistä, että rahapelimarkkinoita tultaisiin lähitulevaisuudessa vapauttamaan Suomessa. Rahapelilainsäädäntöön on viime vuosina tehty lähinnä uusia tiukennuksia. Kansalaisjärjestöt hyötyvät suomalaisesta rahapelien monopolista. Samoin sen tuotoista hyötyvät suomalainen kulttuuri- ja liikuntatoiminta. Suomalaistoimijoiden yhdistäminen kertoo siitä, että alalla ei enää pärjää ilman hyvää kilpailukykyä ja uusia innovaatioita. Toisaalta rahapelilakiin vaaditaan kuitenkin muutosta, koska virtuaalisten pelien suosio ja näkyvyys on lisääntynyt huomattavasti eikä kasvulle näy loppua.